Joyful Girl.

Joy2

I do it for the joy it brings
because I am a joyful girl, 
because the world owes me nothing,
and we owe each other the world
I do it because it's the least I can do.
I do it because I learned it from you,
I do it just because I want to
because I want to.

"Joyful Girl", Ani DiFranco.

On My Wishlist...